HOMEPARTY (Markvad//Thingholm) // Under 64, Aarhus, juni-juli 2016

Tekst

HOMEPARTY – projektbeskrivelse

Med udgangspunkt i billeder fra Bo Bedre udfordrer vi hinanden med 5 billeder fra det populære blad. Vi reagerer begge på samme billeder og bearbejder dem i hvert vores medie.

Vi har valgt billeder fra, og lagt vægt på, tiden omkring 60 – 70´erne. Vi er begge børn af denne tid og årrækken er derfor en del af vores egen historik. Derudover er perioden interessant, da den har været brydningstid for uendelig mange forhold i vores samfund. Nutidens forbrugs- og velfærdssamfund er funderet her.

Værkerne i vores udstilling vil dels være en kommentar til den tid, der var – måske en slags barndomserindring, dels være en refleksion over vores egen nutidige situation, med villa, Volvo og vaskemaskine.

Vi arbejder med:

  • kønsrollemønstre / iscenesættelsen af kønnene
  • hverdagens evindelige scener og gøremål
  • vores stræben efter det perfekte familieliv.

Lisbeths materialer: akvarel og tusch/kuglepen på diverse medier + foto

Mariannes materialer: fotoprints, balsatræ, genbrugstræ + videoprojektion på collage.

Udstillingen vises i ”Under 64”, som er 2 lavloftede rum, med en hel del kælder-patina og langt fra forestillingen om det perfekte hjem.

nl

De 5 Bo Bedre fotos:

æ

æ

Begrundelse for vores samarbejde

Vi, Marianne Markvad og Lisbeth Thingholm, møder hinanden i det fotografiske univers.

I vores almindelige praksis har alle vores værker basis i egne fotografier, hvor fotoet er en forudsætning for kunstværket. Ved hjælp af fotografiet fastholder vi ”øjeblikket” på steder og i situationer, der fascinerer os.

I dette projekt ”HOMEPARTY” udfordrer vi hinanden på en ny måde, idet ikke alle grund-fotos er taget af os selv.

Vi har begge en interesse for dagligdagens scenografi og det kulturelle og menneskeskabte landskab. Således finder vi et kunstneriske slægtskab i vores undersøgende blik på de hverdagslige almene menneskelige vilkår. Hvordan vi administrerer kvaliteten i de liv, vi lever?

Lisbeth arbejder oftest på et personligt og refererende plan, hvor Marianne ser på nogle mere overordnede strukturelle linjer. Men begge sætter vi vores psykologiske aftryk i transformationen fra foto til værk.

Vi afprøver og undersøger nye udtryksmuligheder, i en arbejdsproces hvor præcision og håndværk sættes højt.

I mødet mellem vores værker opstår der forunderlige og interessante med- og modspil.

Værkernes struktur, tredimensionalitet, skallering, stramhed og enkelthed går i positiv dialog med hinanden og det fælles ”monokrome” udtryk går godt i spænd.

Vi arbejder begge med en konceptuel og seriel tilgang og gør brug af materialer og formater på en overraskende og utraditionelle måde i klassisk billedkunstnerisk forstand.

n

RUMFOTOS:

 

 

s

MARIANNES VÆRKER:

 

TAK TIL:

  • AARHUS KOMMUNES KULTURUDVIKLINGSPULJE FOR ØKONOMISK TILSKUD TIL UDSTILLINGEN