SILHUET // Keller.Arlund, Aarhus, april 2019

Tekst

SILHUET 

 

En silhuet er en antydning af noget – en kontur, som ikke giver

os hele billedet. I en silhuet bliver man frarøvet en del informa-

tioner. Udeladte eller tilførte elementer blokerer og skaber tvivl,

om det man ser, og vi må hver især digte videre og skabe egne

og nye betydninger. Det velkendte forskydes, dækkes til, vendes

på hovedet og på vrangen og tvister det, vi er fortrolige med.

 

Marianne Markvad undersøger i tredimensionelle collager og

installationer, hvorledes fotografiet kan brydes, enten ved at

fraskære eller tilføre billedflader, så motivet ikke stemmer over-

ens med den virkelighed, vi kender. Hun er optaget af urbane

rum som kulisse for menneskelig aktivitet, og fascineres af

byens arkitektoniske organisering og hvorledes denne udgør et

grundvilkår for mennesket.

Mariannes censurering af billedfladerne er en opfordring til

refleksion i en verden, hvor den uendelige billedstorm (på f.eks.

facebook, instagram, news feed og live stream) ofte kan efter-

lade os uanfægtede. Det er et ønske om eftertanke i en til tider

billedmæssig overfladisk tid.

 

 

KELLER·ARLUND – temporary art   //     28/3 – 2/5 2019

 

 

 

 

 

Tak til Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje for økonomisk støtte